www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

III. Leerhuizen

Een leerhuis?! Wat is dat voor een beest? Zoals het woord zelf al aangeeft vind je in het leerhuis een plek waar je met hoofd en hart wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven uit te proberen én een ruimte waarin je thuis mag komen met je eigen zoeken en vragen. In het leerhuis ontwikkelen we een langlopend leerproces waarin 3 dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan, namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit Thora, Evangelie, Koran, ...). De teksten uit religieuze bronnen worden in Motief ‘contextueel’ gelezen. Dat wil zeggen dat we leren onderzoeken in welke tijd en maatschappelijke context deze teksten tot stand kwamen en (later) gelezen werden. Dat betekent dat we ook onze eigen samenleving en onze eigen interpretatiebril kritisch onder de loep nemen. We vertrekken bij de keuze van teksten steeds vanuit de realiteit hier en nu: Welk thema verbindt ons in deze groep? Waarrond willen we onszelf en mekaar bevragen? Thema’s die in onze leerhuizen de voorbij tijd centraal stonden zijn o.m.: leven in tijden van crisis en onzekerheid, over de zin en onzin van lijden en onrecht, rechtvaardig leiderschap, uitbreken uit de beklemmende grenzen van ‘eigen clubje eerst’,...

Hieronder vindt u de leerhuizen die we momenteel aanbieden. 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren