www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Wat was er voor de schepping?

Hawking's kwantumtheorie of Bijbelse vraag

Hoe kunnen we het scheppingsverhaal nog anders begrijpen? Wat zit er bijvoorbeeld achter die twee mysterieuze zinnetjes: 'de aarde was woest en ledig' en ' duisternis lag op de oer-vloed'?

Welke theologie spreekt hieruit? Zou dat toch iets met het 'kwaad' te maken hebben? Hoe situeer je dat dan? Of wat met die mevrouw Wijsheid die er met haar wijze neus vóór de Schepping bij God stond, te dansen en te dartelen? En meneer Job dan met zijn ondoorgrondelijke vragen en het antwoord van KHWH daarop?!

Begeleiding: Egbert Rooze
Data: 4 dinsdagavonden, telkens van 20u tot 22u: 25 september, 9 en 23 oktober en 6 november 2018
Plaats: De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
Organisatie: Vzw Motief
Inschrijven: online
Deelnameprijs: € 28 voor 4 avonden of € 9 per avond
Cursuscode: 101.358

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren