www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Bijbelvierdaagse met het Bijbelse boek Rechters

Hoe komen we in BEWEGING in deze BEWOGEN tijden?

Onze wereld is in beweging. Op allerlei vlakken evolueert men heel snel. We moeten steeds verder vooruit. Stilstaan is immers achteruitgaan! Velen leggen zich hierbij neer, want wat er zich in deze bewogen tijden afspeelt, lijkt onomkeerbaar. Een wet van Meden en Perzen, noemt de Bijbel dat. Toch dringt de vraag zich op: is deze wereld niet op drift, als in een poel stilstaand, brak en giftig water?

Tijdens de Bijbelvierdaagse laten we ons meenemen door drie hoofdstukken uit het Bijbelboek RECHTERS (hoofdstukken 6-8) waarin het plastisch en uitdagend verhaal van Gideon wordt verteld. Het boek 'Rechters' is geen handboek van geschiedenis, maar het wil de lezers van alle tijden 'profetisch' meenemen in het prille gemeenschapsverleden van de twaald stammen van Israël in het land van belofte. Het is geen verleden om fier op te zijn. Telkons weer klinkt als een refrein: "het volk keert zich af van de ENE, die hen uit Egypte heeft weggeroepen en loopt andere goden en machten achterna." Ze storten zich in hun ongeluk en lopen vast in bewogen tijden. Maar de ENE laat zich kennen als een mensenliefhebber en zendt de ene rechter na de andere, steeds maar opnieuw, om licht te brengen in de duisternis, om beweging te brengen in de bewogen dodelijke tijden. Zo wordt ook het verhaal verteld van de rechter Gideon. Deze verwacht te midden van de verwarring een 'teken' van JHWH die zoals zijn naam het al zegt 'Er zal zijn'. Pas als Gideon dat heeft ervaren, durft hij het aan om de strijd aan te gaan met verdrukkende volkeren rondom, maar ook en evenzeer om de weerstand te overwinnen binnen het eigen volk. Deze verhalen kunnen ons ook vandaag uitdagen tot een zoektocht naar een democratisch leiderschap, dat geworteld is in de gerechtvaardigde aspiraties van de mensen, vooral van hen die uirgebuit, vernederd en opgejaagd worden. Hoe kan ook vandaag, hier en overal op deze aarde, dat 'het land rust (= shaloom) vindt, om te beginnen veertig jaar lang'? Hoe en waar vinden wij tekens en signalen van déze God, die geen god wil zijn en op de wijze van de goden?

Groepsgesprek (leerhuismethode) en allerlei gezamenlijk activiteiten lossen elkaar af. Als keuzeactiviteit wordt een bibliodrama en een film aangeboden. We nodigen ook een spreker uit: Jonas Slaats rond thema 'Zien we een hoopvol teken in een multi-diverse samenleving?'

Begeleiding: Collectief voor 'Bevrijdende Bijbellezing'
Data: Vierdaagse, van maandag 6 augustus (10u) tot donderdag 9 augustus 2018 (16u)
Plaats: Notre Dame Chant d'Oiseau (O.L.Vrouw van Vogelzang, Franciscanenlaan 3A, 1150 Brussel
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Christenen voor het Socialisme
Info en inschrijven: Via CvS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 
Jan De Roeck: 0486/78.76.37, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (uiterste inschrijvingsdatum 20 juli 2018)
Deelnameprijs:

Volgens inkomen

cursuscode: 101.352

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren