www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Jongeren, islam en identiteit - Vorming voor jeugdwerkers

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Bij een aantal moslimjongeren speelt religie hierbij een belangrijke rol. In deze driedaagse vorming gaan we op zoek naar hoe we als jeugdwerkers de identiteitsontwikkeling van deze jongeren op een positieve manier kunnen stimuleren en hoe we, uitgaande van onze professionele rol maar ieder vanuit zijn/haar persoonlijk referentiekader, de religieuze zoektocht van deze jongeren een plaats geven. We werken op basis van theoretische kaders, aangevuld met goede voorbeelden uit het jeugdwerk, groepsgesprekken en casusbesprekingen.
De vorming is opgebouwd rond drie componenten: het ontwikkelen van een professionele houding, de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en de rol van de organisatie.

1. Professionele houding omtrent levensbeschouwelijke identiteit

- Vanuit de functies van het jeugdwelzijnswerk gaan we op zoek naar spanningsvelden die we ervaren in het werken met moslimjongeren.
- We onderzoeken hoe de eigen levensbeschouwelijk identiteit en de eigen normen en waarden, een rol spelen in het werken met jongeren (en collega’s) met een andere levensbeschouwelijke identiteit dan de onze.
- We oefenen met het actief pluralisme, een model om hier op een professionele manier mee om te gaan.
- We gaan op zoek naar handvatten om in gesprek te gaan over geloof zonder elkaar te kwetsen of in het defensief te gaan.

2. Identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren

- We gaan dieper in op de verschillende factoren die de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren kunnen beïnvloeden, zoals bv. migratiegeschiedenis, meervoudige identiteiten, islamofobie, Internet, jongerenculturen,…
- We nemen het begrip ‘radicalisering’ onder de loep: wat verstaan we onder dit begrip? Welke vragen en problemen ervaren we hiermee in onze eigen praktijk? Hoe beïnvloedt het maatschappelijk debat over radicalisering de visie, houding en handelingsruimte van jeugdwerkers? Hoe kunnen we hier als jeugdwerkers op een bewuste manier mee omgaan?

3. De rol van de organisatie

- We verkennen welke verschillende factoren onze handelingsruimte als jeugdwerkers mee bepalen en hoe we onze handelingsruimte ten volle kunnen benutten of zelfs uitbreiden.
- Eén belangrijke factor die de handelingsruimte van jeugdwerkers beïnvloedt, is de eigen organisatie. We nemen onze organisatie onder de loep: welke visie, beleid, cultuur… hanteert onze organisatie omtrent het werken rond religieuze identiteit? We toetsen de visie, beleid en cultuur van de organisatie aan het model van de ‘inclusieve neutraliteit’ en onderzoeken hoe onze organisatie ons (beter) kan ondersteunen in het werken met moslimjongeren.

Deze vorming werd uitgewerkt door Motief in samenwerking met Uit De Marge
Deze vorming neemt 3 dagen in beslag.
Het programma kan aangepast worden op maat van uw organisatie.

Voor meer info kan je terecht bij Elke Vandeperre, per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch 015/200.301

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren