www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Publicaties van Motief

Gevaarlijke herinnering

Remi Verwimp. Tegendraadse Stem van levensbeschouwelijke tradities

Elke Vandeperre (red.)

253p
ISBN 9 789044 126747
Kostprijs:€ 21 + verzendingskosten
Bestel deze publicatie hier online

Remi Verwimp (1945 – 2009) was meer dan dertig jaar stuwende kracht in de kritische christelijke basisbeweging in Vlaanderen. Als priester en agogisch theoloog ontwikkelde hij in groepen visie omtrent maatschappelijke thema’s zoals de democratisering van de kerk, verrechtsing en islamofobie, de relatie christendom en marxisme, actief pluralisme, het religieuze karakter van het kapitalisme, secularisering en de nood aan levensbeschouwelijke herbronning in de (christelijke) sociale bewegingen. Als emancipatorisch vormingswerker smeedde hij bondgenootschappen tussen linkse christenen, moslims, joden en vrijzinnigen. Remi Verwimp werd bewogen door de kracht van tegendraadse verhalen uit Thora en Bijbel en zocht naar verbindingen in de Koran. Hij was ervan overtuigd dat deze levensbeschouwelijke bronnen nog steeds een onmisbare kritische stem in het actuele maatschappelijke debat kunnen doen opklinken.

Gevaarlijke herinnering is geen klassiek ‘huldeboek’, maar eerder een ‘aanzet-tot-debat-boek’. Het bundelt een twintigtal teksten van Remi Verwimp met kritische reflecties en commentaren erop van Dick Boer, Erik Borgman, Joël De Ceulaer, Paul De Witte, Nadia Fadil, Manuela Kalsky, Huub Oosterhuis, Jan Renders, een inleiding door Elke Vandeperre en nabeschouwingen door Mieke Mariën en Maria Verwimp.

U kunt het boek hier online bestellen.

Terug naar het publicaties-overzicht

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren