www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Publicaties van Motief

Methodiekendoos Jongeren Islam Gender

De methodiekendoos in haar geheel is uitverkocht en dus enkel nog uitleenbaar. We verkopen wel nog methodieken apart voor 5€ per methodiek + verzendkosten. De methodiek 5 is niet meer beschikbaar. Via de link onderaan kan je evenwel alle methodieken in pdf terugvinden met het bijhorende materiaal. Op deze manier kan iedereen kostenvrij van onze methodiekendoos gebruik maken

Methodiekendoos Jongeren Islam Gender

Deze methodiekendoos bevat acht methodieken om met kleine groepjes moslimjongeren te werken rond hun zoektocht naar een islamitische identiteit. Deze zoektocht is een complex proces waarbij veel factoren een rol spelen. Zo is er de relatie met andere moslims, met leeftijdsgenoten en met familie, maar ook de negatieve beeldvorming over islam. Verder zijn er de talrijke discussies over “wat een goede moslim is”, het afbakenen van een eigen groep, het zoeken naar rolmodellen en betekenisvolle figuren) uit de geschiedenis van de islam, … Hoewel al deze factoren onderling met elkaar verbonden zijn, neemt elke methodiek één factor als invalshoek.
Daarbij heeft Motief ervoor gekozen om bij elke methodiek specifiek aandacht te schenken aan de factor gender. Talrijke onderzoeken wijzen immers uit dat de religieuze identiteit in belangrijke mate de beeldvorming over man/vrouw-zijn beïnvloedt.
Elke methodiek bestaat uit een handleiding en werkmateriaal (kaartjes, werkbladen, affiches). Daarnaast vind je een kaart met gespreksregels die bij alle methodieken gebruikt kan worden.

 

Wie kan deze methodiekendoos gebruiken?

Bij het uitwerken van de methodieken hadden we mensen op het oog die professioneel of als vrijwilliger met groepen moslimjongeren het gesprek voeren rond hun religieuze identiteit: jeugdwerkers, moskeemedewerkers, (islam)leerkrachten, diversiteitmedewerkers, opbouwwerkers, medewerkers van organisaties van etnisch-culturele minderheden,…

De methodieken zijn gericht op het voeren van een diepgaand gesprek en zijn op maat gemaakt voor groepjes van acht tot tien moslimjongeren. De methodieken zijn geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar. Mits enige aanpassingen kunnen verschillende methodieken ook gebruikt worden voor individuele gesprekken (bijvoorbeeld in de hulpverlening), voor grotere groepen (bijvoorbeeld klasgroepen) en voor groepen van jongeren met verschillende levensbeschouwingen. Bij elke methodiek geven we hiervoor een aantal tips of stellen we varianten voor.

Om deze methodieken te gebruiken hoef je geen islamdeskundige te zijn. Het is vooral belangrijk om jongeren te laten voelen dat je hun vragen en zoeken ernstig neemt, dat je naar hen wilt luisteren en loyaal met hen wil meezoeken.

 

Wat vind je in de methodiekendoos Jongeren Islam Gender?

1 Algemene handleiding 


8 uitgebreide methodiek-handleidingen, met telkens varianten en tips om de methodieken te gebruiken in gemengde groepen of individuele gesprekken
1 kaart met gespreksregels

Methodiek 1: 1 affiche "Cultuur en/of islam" en 30 kaartjes met elementen uit cultuur of islam

Methodiek 2: 1 affiche "Licht & duisternis" en 22 kaartjes met discussieonderwerpen

Methodiek 3: 1 affiche "denken", 1 affiche "spreken", 1 affiche "doen" en 1 levenslijn

Methodiek 4: 1 grote tijdslijn "moslims van toen en nu"6 knipbladen en 24 kaartjes

Methodiek 5: niet meer beschikbaar

Methodiek 6: knipbladen "Ik-ben-Belg-dus-kaartjes en  knipbladen "Ze-zeggen-dat-je-als-Belg-kaartjes, 1 werkblad "Ik ben Belg dus..." en 1 werkblad "Ze zeggen dat je als Belg..."

Methodiek 7: 7 kaarten "De islam is..." en 1 kaart "De islam in context"

Methodiek 8: 1 werkblad met spinnenweb, 2 knipbladen met invloeden, 1 knipblad "man, vrouw, moslim, niet-moslim", 1 werkblad met vragen "moslim" en 1 werkblad met vragen "jongen/meisje"

  

Terug naar het publicaties-overzicht

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren