www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

De kunst van het verzet II

Traject rond racisme, discriminatie en islamofobie voor mensen die het ervaren

Dag in, dag uit ervaren dat je gewantrouwd wordt, weggezet wordt als 'anders', ter verantwoording wordt geroepen voor praktijken waarmee jij niets te maken hebt, niet ernstig genomen wordt als burger, je grondrechten ontnomen wordt, ... Op baisi van je huidskleur, afkomst of religie werkt slopend. Het is nefast voor je zelfbeeld, je ambities en dromen, maar ook, letterlijk, voor je 'bestaansgrond'. Meer en meer klinken er stemmen op van lotgenoten die hun woede en verontwaardiging uitschreeuwen en diepgaand analyseren hoe deze uitsluitingsmechanismen structureel in onze samenleving verankerd zitten. Die ook wegen in perspectief brengen om ànders in de strijd te gaan staan. Elk van die analyses zijn levensnoodzakelijk om scherp voor ogen te krijgen hoe we onze energie kunnen bewaren voor wat essentieel is, en waar we onze pijlen op willen richten. Maar hoe doen we dit nu concreet, in onze eigen leef- en werkomgeving? In de actiegroepen en verenigingen waarin we geëngageerd zijn? Welke strategieën hanteren we daar, welke opstellingen nemen we in (welke werken en welke niet?), hoe verbinden we ons met medestanders om méér impact te hebben en in onze omgeving effectieve veranderingen in gang te zetten? Hoe versterken we mekaar in onze gedeelde strijd en laten we ons de adem niet afsnijden? De kunst van het verzet is immers om onze eigen en gezamenlijke macht te (her)ontdekken.

In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leef- en werkomgeving van deelnemers, vanuit hun reële impasses, vragen en noden om samen inzichten, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die onze 'handelingsruimte' vergroten. We richten ons met dit vormingstraject op ieder die te lijden heeft onder racisme en islamofobie en daartegen structureel weerwerk wil bieden: op je werk, in de school van je kinderen, in je buurt, je vereniging, je vakbond, in je media-instellingen, ...

Begeleiding: Walter Andino en Leila Clement
Data: 4 donderdagavonden, telkens van 19u tot 22u: 6 - 13 - 20 december 2018 en 10 januari 2019
Plaats: Toko139, Statiestraat 139, 2600 Berchem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Movement X
Inschrijven: Online
Deelnameprijs: volgens inkomen
Cursuscode: 101.362

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren