www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

There is a crack in everything. That’s how the light gets in.

Verder lezen in Matteüs

De woorden uit de song ‘Anthem’ van Leonard Cohen: “In alles zit een barst. Zo komt het licht binnen.” zijn de evangeliën in het algemeen en Matteüs in het bijzonder op het lijf geschreven. De verhalen over de verrijzenis van Jezus, waarmee de vier evangeliën eindigen, zijn nergens te betrappen op euforisch hoerageroep, dat voorbijgaat aan de barsten die in onze persoonlijke levens en onze samenleving. Het evangelie naar Matteüs staat dan ook haaks op onze 'hypochondrische' samenleving (Willem Schinkel) die alle barsten wil wegwissen. Barsten bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanwezigheid van al wie 'vreemd' zijn en niet aan 'de norm' voldoen. Daarom willen we voor het derde jaar op rij verder lezen in Matteüs en ons confronteren met de dramatische slot van het evangelie. Daarin wordt de kruisdood van Jezus verteld als "een uiterst diepe barst waardoor tocht het licht naar binnen kan komen". Met de deelnemers gaan we op weg om zowel de tekst van Matteüs als onze eigen hedendaagse verhalen over barsten en binnensijpelend licht te lezen en te analyseren.

Je kan dit leerhuis ofwel in Leuven, ofwel in Aalst volgen.

Begleiding: Paul De Witte
Data: 10 woensdagen, van 10u tot 15u45: 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december 2017, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april, 2 mei en 6 juni 2018
Plaats: Parochiezaal Sint Antionius, Leon Schreursvest 33, 3000 Leuven
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: online
Deelnameprijs: volgens inkomen: meer info hier
Cursuscode: 101.276

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren