www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Fitness van de menselijkheid

Leerhuis LeV

Recente ontdekkingen in de neurowetenschappen hebben aangetoond dat de mens van nature een supersamenwerker is: hij draagt van bij de geboorte het vermogen in zich om zich te verplaatsen in een ander, om zich diens gezichtsveld en emoties eigen te maken. Het is deze biologische bouwsteen voor empathie die ons, meer dan welk levend wezen ook, in staat stelt om ons verontwaardigd te voelen over ongelijkheid en onrecht, om ons solidair op te stellen en samen te werken. Dit opent een heel nieuw perspectief op hoe onze samenleving georganiseerd kan worden. Tot voor kort leerden we immers enkel dat de mens ‘van nature’ een roofdier is: agressief, zelfzuchtig, concurrentieel. Béide bouwstenen zijn echter aanwezig in ons brein. Doorslaggevend is dus welke vermogens we het meest ontwikkelen. Religie en levensbeschouwing vormen daarbij de rol van ‘fitnessruimte’: of we versterken ermee onze empathische vermogens, of we kweken spieren om de ander te bevechten. In onze samenleving heerst een sterk geloof in ‘de wet van de sterkste’: hoe kunnen we onszelf dan trainen tégen het ‘ontmenselijken’ van de ander, hoe kunnen we onszelf oefenen in het ontwapenen van concurrentiële gevoelens, hoe kunnen we ons aangeboren talent voor empathie, rechtvaardigheid en coöperatie meer gaan ontplooien?

In dit leerhuis gaan we in de joodse en christelijke traditie op zoek naar verhalen die onze empathische vermogens versterken in een maatschappelijke context van individualisme, superdiversiteit, vluchtelingencrisis, groeiende kloof tussen arm en rijk, de cultus van het gezonde en jonge lichaam… We betrekken het maatschappelijke op ons eigen leven. We inspireren ons ook op literatuur van o.m. Frans de Waal (Een tijd voor empathie – wat de natuur ons leert over een betere samenleving), Van Duppen en Hoebeke, (De supersamenwerker) en Decreus en Callewaert (Dit is morgen). Dit leerhuis richt zich tot mensen jonger dan 55 jaar - met gelijk welke levensbeschouwelijke overtuiging - die interesse hebben in de bronnen van de joodse, christelijke en islamitische traditie en samen met anderen willen zoeken hoe deze bronnen ons vandaag kunnen inspireren om 'het goede leven' vorm te geven, in onze eigen levens en in de samenleving.

Begeleiding: Elke Vandeperre
Data: 6 dagen. Start op zondag 17 september 2017, van 10u tot 16u. Verder telkens op zaterdagen: 14 oktober, 9 december 2017; 17 februari, 28 april, 23 juni 2018
Plaats: Nog te bepalen locatie in Gent. Per uitzondering kan LeV ook doorgaan in Brussel/Mechelen. Steeds op loopafstand van station.
Organisatie: Vzw Motief
Inschrijven: online
Deelnameprijs: volgens inkomen: meer info hier
Cursuscode: 101.273

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren