www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

10 voor menselijkheid

Leerhuis LeV

Is het leven van een 'illegaal' minder waard? Hebben mensen die uitsluiting ervaren dat toch vooral aan zichzelf te wijten? Hoe oud mag een mens worden, indien dit de gemeenschap financieel 'belast'?... In het maatschappelijke debat wordt alsmaar vaker een taal gehanteerd die 'de ander' als minder mens dreigt voor te stellen, of alleszins een mens met minder grondrechten. Academici waarschuwen voor deze tendens van dehumanisering. In de joodse en christelijke traditie bestaan er 10 woorden (of 'geboden') die net willen voorkomen dat een samenleving zou verworden tot een 'land van benauwenis'. De islamitische traditie kent de vijf pijlers. Het zijn richtingaanwijzers, die ons moeten doen zoeken naar een menselijke samenleving waarin solidariteit met de meest kwetsbare groepen als uitgangspunt blijft functioneren. In het lev-leerhuis vertrekken we vanuit de actualiteit en onze eigen leefwerelden en gebruiken we de traditie als toetssteen om samen te zoeken hoe we weerwerk kunnen bieden aan deze tendens tot ontmenselijking.

Het LeV-leerhuis richt zich tot mensen jonger dan 55 jaar - met gelijk welke levensbeschouwelijke overtuiging - die interesse hebben in de bronnen van de joodse, christelijke en islamitische traditie en samen met anderen willen zoeken hoe deze bronnen ons vandaag kunnen inspireren om 'het goede leven' vorm te geven, in onze eigen levens en in de samenleving.

 

Begeleiding: Elke Vandeperre
Datum: 6 zaterdagen, telkens van 10u tot 16u: 15 september, 17 november, 15 december 2018, 9 februari, 23 maart en 27 april 2019
Plaats: Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
Organisatie: Vzw Motief
Inschrijven: Online
Deelnameprijs: Volgens inkomen
Cursuscode: 101.360

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren