www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

De kunst van het verzet I

Hoe een betrouwbare partner worden in de anti-racisme strijd?

Racisme en uitsluiting zijn mechanismen die onze samenleving als geheel ondermijnen. Als witte persoon bevind je je in een andere positie dan diegenen die dagelijks onder de uitsluiting te lijden hebben. Je mist de persoonlijke ervaring van wat het met een mens doet om systematisch als 'tweederangsburger' behandeld te worden, om met wantrouwen bekeken te worden, om vanzelfsprekende grondrechten telkens opnieuw te moeten opeisen. Indien je in de racismestrijd een betrouwbare medestander wil zijn, vraagt dit dan ook een sterk positiebewustzijn, de bereidheid om je eigen bezette bewustzijn te gaan verkennen en de wil om gebruik te maken van je eigen macht en verantwoordelijkheid. Ieder van ons, kan op zijn eigen leef- en werkplek, in de eigen vereniging of oudercomité op school, een reële verandering teweeg brengen. Dat betekent echter ook dat je stappen leert zetten om uitsluitingsmechanismen structureler aan te pakken - bijvoorbeeld via een effectiever diversiteitsbeleid binnen je organisatie of vereniging. De kunst van het verzet is om onze eigen en gezamenlijke macht te (her)ontdekken.

In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leef- en werkomgeving van deelnemers, vanuit hun reële impasses, vragen en noden om samen inzichten, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die onze 'handelingsruimte' kunnen vergroten. NIet enkel als individuen, maar ook collectief (bv. binnen de organisaties waarin we actief zijn). We richten ons met dit vormingstraject op ieder die een (meer) betrouwbare medestander wil zijn in de strijd tegen racisme en islamofobie: op je werk in de school van je kinderen, in je buurt, je vereniging, je vakbond, in je media-instelling, ...

Begeleiding: Walter Andino en Elke Vandeperre
Data: 4 donderdagavonden, telkens van 19u tot 22u: 8 - 15 - 22 en 29 november 2018 
Plaats: Toko139, Statiestraat 139, 2600 Berchem
Organisatie: vzw Motief i.s.m. Movement X en Ella vzw
Inschrijven: Online
Deelnameprijs: Volgens inkomen
Cursuscode: 101.348

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren