www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Nieuwsbrief oktober 2018

 

Beste Motief-sympathisant,

 
Met het arriveren van de herfst waaien ook wat interessante Motief-nieuwtjes jullie inbox binnen! Naast onze aankomende vormingen stellen we jullie ook graag onze nieuwe collega voor.
 
Caroline heeft Engels-Duits en Meertalige Bedrijfscommunicatie gestudeerd. Ze zal zich het komende jaar over de communicatie van Motief buigen. Dus wie op Facebook en Linkedin aanwezig zijn en ons daar nog niet volgen: nu is het moment om daar verandering in te brengen!
 
 Staat 27 oktober al aangeduid in jullie agenda? Binnen een paar weken is het immers zover: dan vindt onze tweejaarlijkse In Memoriam-dag ter herinnering aan onze medeoprichter en bondgenoot Remi Verwimp plaats. Dit jaar ligt de focus op: ‘Diversiteitsbeleid in tijden van verrechtsing en polarisatie.’ Vergeet je niet op tijd in te schrijven.
 
Daarnaast staan er nog een aantal andere boeiende vormingen op het programma die we hier nog eens voor je op een rijtje zetten!
 
Het Motief-team
 
Vormingen najaar 2018
Een overzicht van al onze vormingen die in de loop van het najaar gepland staan, vind je hier
In Memoriam-dag Remi Verwimp – 27 oktober
Mensen met migratieroots leggen de vinger op de wonde: de traditionele strategieën van de antiracismebeweging brengen blijkbaar geen zoden aan de dijk. Tijd om zelf die strijd te gaan leiden! Hoe verhouden (radicaal) linkse middenveldorganisaties zicht tot deze 'shift' in denken en doen?
Meer lezen op de Motief-website
 
Inleiding:             Mohamed El Khalfioui, coördinator vzw Kif Kif 
Panel:                 Alona Lyubayeva, gewezen diversiteitsambtenaar Vlaamse overheid & adjunct-directeur bij Internationaal Comité vzw
                           Ikrame Kastit, co-coördinator Uit De Marge VZW (Netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties)
                          Saïda Isbaï, vakbondssecretaris LBC-NVK & Raad van Bestuur Hart Boven Hard
Datum:               27 oktober 2018, 13u tot 17u
Plaats:               Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 – 113, Antwerpen
Inschrijven:        Info en inschrijving
 
 
 

Radicaal mens – 16 oktober

Leerhuis Roeselare
 ‘Radicaal zijn’ wordt tegenwoordig met niet al te positieve zaken geassocieerd, en dat was in de tijd van Jezus niet anders. Binnen deze vorming bekijken we de radicale menselijkheid van de Jezusbeweging. Dit doen we aan de hand van het Nieuwe Testament. We leggen ook de link naar de huidige tijd en wat het betekent om nu een 'radicaal mens' te zijn, inclusief alle associaties die de term vandaag de dag oproept. Meer lezen op de Motief-website
 
Begeleiding:      Elke Vandeperre
Data:                 5 dinsdagavonden, telkens van 19.30u tot 22u: 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december 2018
Plaats:               ACW-gebouw, zaal C, Sint-Jorisstraat 4, 8800 Roeselare
Inschrijven:        Info en inschrijven
 

De tochtgenoot Marcus – 19 oktober

Op weg met Marcus de oudste evangelist
Als je op weg gaat met Marcus kom je soms op de tocht te staan: die tocht geeft je lastige hoestbuien, koude rillingen en … vervreemdt je van je vrienden. Als je vanuit het geloof kritiek geeft op de (Romeinse) maatschappij, word je op de tocht gezet en krijg je tegenstanders, zowel binnen als buiten de synagoge (en de kerk)
Toch bemoedigt Marcus onderweg ook. Hij laat de volgelingen niet aan hun lot over. Ze krijgen extra broodjes, mét toespijs; woelige omstandigheden, bedreigende ziektes en woeste wateren mogen een toontje lager zingen. Ook de zo nodige kameraadschap lezen zij en wij.
We lezen nauwkeurig de oude teksten van Marcus en leggen die naast de actualiteit.
 
Begeleiding:     Egbert Rooze
Data:                3 avonden: telkens de derde vrijdag van de maand, van 20u tot 22u.: 19 oktober, 16 november, 16 december 2018
Plaats:              Van Vaerenberghstraat 67, 2600 Berchem
Inschrijven:       Info en inschrijven
 

Open moskeebezoek met nabespreking – 21 oktober

Dit moskeebezoek wordt geen snelcursus ‘islam voor dummies.’ Wel neemt de lokale gids je mee in zijn of haar moskee en getuigt vanuit de eigen ervaring en kennis over de eigen geloofsbeleving.
Meer lezen op de Motief-website
 
Begeleiding:     Lokale gids en educatief medewerker Motief
Datum:             Zondag 21 oktober 2018, van 14.30u tot 16.30u
Plaats:              Moskee Haci Bayram, Jef Lambeauxstraat 15, 2020 Antwerpen
Inschrijven:       Info en inschrijven
 

De kunst van het verzet I - 8 november

Hoe een betrouwbare partner worden in de anti-racisme strijd?
Racisme en uitsluiting zijn mechanismen die onze samenleving als geheel ondermijnen. Als witte persoon bevind je je in een andere positie dan diegenen die dagelijks onder de uitsluiting te lijden hebben. Je mist de persoonlijke ervaring van wat het met een mens doet om systematisch als 'tweederangsburger' behandeld te worden, om met wantrouwen bekeken te worden, om vanzelfsprekende grondrechten telkens opnieuw te moeten opeisen.
Indien je in de racismestrijd een betrouwbare medestander wil zijn, vraagt dit dan ook een sterk positiebewustzijn, de bereidheid om je eigen bezette bewustzijn te gaan verkennen en de wil om gebruik te maken van je eigen macht en verantwoordelijkheid. Ieder van ons, kan op zijn eigen leef- en werkplek, in de eigen vereniging of oudercomité op school, een reële verandering teweeg brengen. Dat betekent echter ook dat je stappen leert zetten om uitsluitingsmechanismen structureler aan te pakken - bijvoorbeeld via een effectiever diversiteitsbeleid binnen je organisatie of vereniging. De kunst van het verzet is om onze eigen en gezamenlijke macht te (her)ontdekken.
 
In dit traject vertrekken we vanuit de concrete leef- en werkomgeving van deelnemers, vanuit hun reële impasses, vragen en noden om samen inzichten, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die onze 'handelingsruimte' kunnen vergroten. Niet enkel als individuen, maar ook collectief (bv. binnen de organisaties waarin we actief zijn). We richten ons met dit vormingstraject op ieder die een (meer) betrouwbare medestander wil zijn in de strijd tegen racisme en islamofobie: op je werk in de school van je kinderen, in je buurt, je vereniging, je vakbond, in je media-instelling, ...

Begeleiding:     Walter Andino en Elke Vandeperre
Data:                 4 donderdagavonden, telkens van 19u tot 22u: 8 - 15 - 22 en 29 november 2018
Plaats:              Toko139, Statiestraat 139, 2600 Berchem
Inschrijven:       Info en inschrijven
 

Ons handboek: Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren

Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers
Dit boek biedt geen checklist om radicalisatie te diagnosticeren. Het is integendeel wel een realiteitscheck: je wordt je bewust van de radicalisatie-bril die ons opgezet wordt en leert weer omgaan met jongeren én hun levensbeschouwing, zonder dat die bril je in de weg zit.
Ieders identiteit bestaat immers uit meerdere deelidentiteiten, van gender en seksualiteit over afkomst tot levensbeschouwing. Jongeren verkennen hun deelidentiteiten, experimenteren, shockeren ook. Als eerstelijnswerker zijn we ons daarvan bewust en we weten hoe hiermee om te gaan. Of dat weten we toch bij de meeste deelidentiteiten, want bij levensbeschouwing durven we al eens blokkeren.

Moslim als deelidentiteit is daarbij het voorbeeld bij uitstek. "Moslim-zijn" krijgt binnen de huidige context van islamofobie en uitsluiting immers te vaak een negatieve invulling. Die context zorgt niet alleen voor problemen bij de ontwikkeling van de (deel)identiteit van de jongere. Het zorgt er ook voor dat wij als eerstelijnswerkers al eens vergeten zien dat het gewoon om een 'jongere' gaat. En dat is precies waar dit boek een leidraad bij wilt zijn: onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerker weer helderder zien.
Meer lezen op de Motief-website 

 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren