www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Nieuwsbrief juni 2018

 

Beste Motief-sympathisant

Het vormingsjaar zit er bijna op! De islamitische maand ramadan eveneens. Heeft u nog geen iftar bijgewoond dit jaar? Die kans krijg je vanavond nog in Mechelen. De iftar wordt gekoppeld aan een lezing door Michael Merry die het zal hebben over de meerwaarde van een islamitische (basis)school voor Vlaanderen.

Begin augustus vindt de jaarlijkse Bijbelvierdaagse plaats. De uiterste inschrijvingsdatum nadert, wil je er nog bij zijn dit jaar, schrijf je dan snel in!

In deze nieuwsbrief vind je ook nog een vacature. Motief werft een tijdelijke communicatiemedewerker aan. Wens jij ons team te versterken of ken jij de geknipte persoon, lees dan zeker verder!

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht herhalen wij hier graag nog eens de oproep van 'Ieders stem telt'.

Daarnaast ondersteunen wij de oproep van Minor-Ndako voor de zoektocht naar gezinnen voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Voor de zomervakantie mag je van ons nog de programmabrochure verwachten, met weer een inspirerend en uitdagend vormingsaanbod voor dit najaar!

Hartelijke groet,

 

Het Motief-team

 

 

Een islamitische basisschool in Mechelen? - 14 juni

Vzw IOM pleit al jaren voor de oprichting van een islamitische basisschool in Mechelen. Een school die iets wil doen aan de leerachterstand bij etnisch culturele minderheden én aandacht heeft voor de identiteit van kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Helaas wordt de komst van deze school niet door iedereen warm onthaald. Er is een angstsfeer rond de islam en die vertaald zich in weerstand tegenover dergelijke initiatieven. Maar wat houdt eigenlijk een islamitische (basis)school in?
 
Tijdens deze avond krijgt het publiek de gelegenheid om een beter begrip te vormen van de invloed van een islamitische basisschool op de ontwikkelingskansen van kinderen en de meerwaarde daarvan voor de Vlaamse samenleving.

Michael Merry is professor in onderwijsethiek en wetenschapsfilosofie aan de universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraat in de filosofie en onderwijsbeleid aan de University of Wisconsin-Madison.

Programma

20.30 u. Inleiding voorzitter IOM
21.00 u. Michael Merry
21.45 u. Iftar (harira + thee met koekjes)

Inkom: 5 euro

Adres: Ontmoetingscentrum Olivetenhof
Olivetenvest 34, 2800 Mechelen
(met parkeermogelijkheid)

Inschrijven per mail met de vermelding van het aantal personen en je naam: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Bijbelvierdaagse met het Bijbelse boek Rechters – 6 tot 9 augustus

Hoe komen we in BEWEGING in deze BEWOGEN tijden ?

Onze wereld is in beweging. Op allerlei vlakken evolueert men heel snel. We moeten steeds verder vooruit. Stilstaan is immers achteruitgaan! Velen leggen zich hierbij neer, want wat er zich in deze bewogen tijden afspeelt, lijkt onomkeerbaar. Een wet van Meden en Perzen, noemt de Bijbel dat. Toch dringt de vraag zich op: is deze wereld niet op drift, als in een poel stilstaand, brak en giftig water ?
 
Tijdens de Bijbelvierdaagse laten we ons meenemen door drie hoofdstukken uit het Bijbelboek RECHTERS (hoofdstukken 6-8) waarin het plastisch en uitdagend verhaal van Gideon wordt verteld.
Het boek 'Rechters' is geen geschiedenishandboek, maar het wil de lezers van alle tijden ‘profetisch’ meenemen in het prille gemeenschapsleven van de twaalf stammen van Israël in het land van belofte. Het is geen verleden om fier op te zijn. Telkens weer klinkt als een refrein: “het volk keert zich af van de ENE, die hen uit Egypte heeft weggeroepen en loopt andere goden en machten achterna.” Ze storten zich in hun ongeluk en lopen vast in bewogen tijden.
Maar de ENE laat zich kennen als een mensenliefhebber en zendt de ene rechter na de andere, steeds maar opnieuw, om licht te brengen in de duisternis, om beweging te brengen in de bewogen dodelijke tijden. Zo wordt ook het verhaal verteld van de rechter Gideon. Deze verwacht te midden van de verwarring een 'teken' van JHWH die zoals zijn naam het al zegt 'Er zal zijn'. Pas als Gideon dat heeft ervaren, durft hij het aan om de strijd aan te gaan met verdrukkende volkeren rondom, maar ook en evenzeer om de weerstand te overwinnen binnen het eigen volk.
Deze verhalen kunnen ons ook vandaag uitdagen tot een zoektocht naar een democratisch leiderschap, dat geworteld is in de gerechtvaardigde aspiraties van de mensen, vooral van hen die uitgebuit, vernederd en opgejaagd worden.
Hoe kan ook vandaag, hier en overal op deze aarde, dat ‘het land rust (= shaloom) vindt, om te beginnen veertig jaar lang'? Hoe en waar vinden wij tekens en signalen van déze God, die geen god wil zijn op de wijze van de goden?
 
Groepsgesprek (leerhuismethode) en allerlei gezamenlijk activiteiten lossen elkaar af om met deze vragen kritisch én hoopvol op weg te gaan.
Als keuzeactiviteit wordt een bibliodrama en een film aangeboden. We nodigen ook een spreker uit: Jonas Slaets rond thema 'Zien we een hoopvol teken in een multi-diverse samenleving ?'
 
Begeleiding:     Collectief voor 'Bevrijdende Bijbellezing'
Data:                     Van maandag 6 augustus (10u) tot en met donderdag 9 augustus 2018 (16u)
Plaats:                  Notre Dame Chant d' Oiseau (O. L.Vrouw van Vogelzang), Franciscanenlaan 3A, 1150 Brussel
Organisatie:      vzw Motief i.s.m. Christenen voor het Socialisme
Meer info:         via CvS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of
Jan De Roeck 0486 78 76 37 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(uiterste inschrijvingsdatum 1 juli 2018)
 
 
 
 
 

Motief werft aan: communicatiemedewerker

 
Wij zijn op zoek naar een begenadigde communicator, met vlotte pen en voeling met het sociaal-cultureel werk. We bieden een contract van 1 jaar, voltijds. Lees hier onze vacature.
 
 

Motief steunt de campagne 'Ieders stem telt!'

 
Via het emancipatorisch vormingswerk stimuleert Motief mensen om hun persoonlijke belangen te (h)erkennen, hen zicht te doen krijgen op gemeenschappelijke belangen en een alternatief te zien voor de bestaande situatie. Motief ziet het niet als haar opdracht ‘systeemvaardige’ burgers te vormen, maar Motief kiest ervoor burgers te vormen in functie van een ‘menswaardig’ systeem. Een systeem waarin iedereen, in de eerste plaats de meest kwetsbare, tot zijn/haar recht kan komen, zich ten volle kan ontplooien, voor de eigen belangen kan opkomen en zich leert solidariseren met anderen.
 
Vandaar dat Motief de campagne ‘Ieders stem telt’ van Samenlevingsopbouw ten volle steunt. Sociale thema’s beheersen zelden de verkiezingscampagne, maar ‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan en plaatst de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de voorgrond. Op deze manier worden lokale bestuurders uitgedaagd om te kiezen voor sociaal beleid.
 
 
 

Oproep zoektocht naar gezinnen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

 
Nog elke dag komen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aan in België. Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor deze kinderen en jongeren. Vooral de meest kwetsbare willen we kansen geven op de toekomst waar ze als kinderen recht op hebben.
Deze jongeren hebben naast onze hulpverlening ook nood aan contacten met mensen en gezinnen in hun omgeving. Zo kunnen ze hun sociaal netwerk verruimen en hun integratie in België bevorderen.
Wij noemen dit steungezinnen of steunfiguren. Door samen activiteiten te doen en een weg af te leggen bouwen de jongeren aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.
 
Daarom is Minor-Ndako op zoek naar mensen die voor deze jongeren een steungezin of steunfiguur, of zelfs gastgezin willen zijn.
 
Kinderen van alle leeftijden dromen van een warme thuis.
 
Als jij overweegt om voor deze jongeren een steunfiguur, steungezin of gastgezin te zijn dan wil Minor-Ndako graag met jou in contact komen. Zij bieden je de nodige ondersteuning en begeleiding.
 
Ben je geïnteresseerd in dit project of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van de medewerkers van Minor-Ndako: 0489/29.58.01 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Meer informatie vind je op https://minor-ndako.be

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren